Thirrja e fundit për rregjistrim per Trajnime si Guidë Rafting FALAS nga FSHR

 In Uncategorized

Federata Shqiptare e Rafting u bënë thirrje gjithë të rinjëve të aplikojnë për trajnim dhe çertifikim të udhërrëfyesve në specialitetet e veçanta: RAFTING.

Federata Shqiptare e Rafting i ofron mundësinë të gjithë të rinjëve për kurse trajnimi FALAS dhe mundësi punësimi si guida rafting me pagë deri në 1000 Euro.

 

KUJDES!! Aplikimet do të pranohen deri në datën 15/10/2020.

 

Të initeresuarit janë të lutur të dërgojnë në adresën tonë të e-mailit: info@fshr.al kërkesën e tyre duke specifikuar gjuhën e huaj dhe specialitetin për të cilin aplikojnë dhe një kopje të ID së tyre. Pas kërkesës do të njoftohen nga stafi jonë për vazhdimin e procesit, datat e trajnimeve dhe programin që do të ndjekin.

 

Ju faleminderit

FEDERATA SHQIPTARE E RAFTING

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search